Interviews

 1. Toshio Hara & Yoko Uchida
  Hara Museum, Shinagawa
 2. Atsuko Koyanagi
  Gallery Koyanagi
 3. Ryutaro Takahashi
  Takahashi Collection
 4. Julia Barnes & Clint Taniguchi
  Nakaochiai Gallery
 5. Paul Baron, Kosuke Fujitaka & Olivier Thereaux
  Tokyo Art Beat
 6. Etsuko Watari
  Watari Museum
 7. Yoshio Futagawa
  GA Gallery
 8. Noriko Kawakami
  21_21 Design Sight
 9. Fumio Nanjo
  Mori Art Museum
 10. Masami Shiraishi
  SCAI The Bathhouse
 11. Misa Shin
  Art Fair Tokyo
 12. Agatha Wara, Antonin Gaultier, Julia Barnes & Kosuke Fujitaka
  101Tokyo Contemporary Art Fair
 13. Hozu Yamamoto
  Tokyo Gallery + BTAP
 14. Yukihito Tabata
  Tokyo Gallery + BTAP
 15. Mahiro
  Gallery éf
 16. Ikko Suzuki & Kirara Kawachi
  Dancer & Artist
 17. Hideki Aoyama
  Aoyama | Meguro
 18. Yoichiro Kurata
  Shinwa Art Auction
 19. Masato Nakamura & Shingo Suzuki
  Project Space Kandada
 20. Kiyofumi Nakajima
  Ghibli Museum